De aanpak van Realizing

Aanpak: verbeteren van zelf-sturing

Uitgangspunt bij de aanpak is dat mensen in de organisatie zelf zoveel mogelijk doen. De praktijk leert dat benodigde kennis en ervaring aanwezig is binnen de organisatie. We leren hoe daar beter gebruik van te maken. Zo wordt de organisatie sterker en afhankelijkheid neemt af.

De bijdrage van Realizing is ruimte creëren en nieuwe patronen ontwikkelen

Dat is wat Realizing doet: ruimte creëren, door anders te kijken en te interacteren dan we doorgaans gewend zijn. Mensen helpen kijken naar wat er goed gaat en wat energie geeft. Samen onderzoeken hoe dat kan gebeuren en wat daar voor nodig is. We ontdekken elkaars en onze eigen krachten en talenten en komen we tot praktische verbeteringen in de organisatie.
Deze manier van werken genereert direct positieve energie en betrokkenheid. Mensen gaan elkaar meer waarderen en beter samenwerken. En dat leidt tot betere resultaten en meer voldoening. Iedereen kan dit, velen zijn het echter niet gewend… Realizing helpt meer functionele patronen ontwikkelen.

“Be the change you want to see.” – Gandhi

Verandering buiten vergt verandering binnen: Ben zelf voorbeeld van wat je wil zien.

Gandhi leerde het ons al: Als je betere resultaten wilt, begin dan zelf met beter te handelen: Wees het voorbeeld van wat je wilt zien. Dat is de kern van het realiseren van positieve en duurzame veranderingen.

Realizing heeft betrekking op zowel concreet realiseren van resultaten als op je realiseren hoe je zelf onderdeel bent van het organiseerproces. Realizing helpt het beste in ieder boven te halen. Dat begint met je realiseren hoe je kijkt, waar je aandacht aan geeft. Realizing helpt meer bewust te worden zodat interne denkpatronen en externe handelingspatronen functioneler en vreugdevoller worden.

Waarderend organiseren: focus op kracht en creativiteit

De aanpak is gebaseerd op Appreciative Inquiry, een filosofie en methodiek voor organisatie-ontwikkeling, coaching en team building die uitgaat van de vraag: “Wat gaat er goed?”
Ervaring leert dat deze aanpak enorm stimulerend werkt, creativiteit los maakt en een positief groepsproces op gang brengt. Dit in tegenstelling tot het aanpakken van zaken die fout gaan, waarbij vaak veel negatieve energie ontstaat: defensief gedrag, schuldvraag, cynisme en pessimisme.

Meer arbeidsvreugde en beter presteren

Veel mensen ervaren plezier op hun werk, maar dat is niet vanzelfsprekend… Er wordt heel wat pijn geleden door hoge werkdruk, gebrek aan aandacht, beroerde onderlinge verhoudingen. Realizing helpt mensen ontdekken wat hen arbeidsvreugde geeft en hoe ze die kunnen beïnvloeden. Bovendien blijkt dat prestaties aanzienlijk verbeteren wanneer mensen meer plezier hebben in hun werk! We verbinden persoonlijke doelen en drijfveren met organisatiedoelen en dat geeft energie en gelijkgerichtheid.
Het verbeteren van arbeidsvreugde is een goede manier om prestaties in uw organisatie te verbeteren. Enkele workshops zijn al voldoende om dit in werking te zetten.
De aanpak van organisatieverbetering via arbeidsvreugde is gebaseerd op het gedachtegoed van de Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde, ontwikkeld door Kees Kouwenhoven. Hans Uijen is gecertificeerd coach en verzorgt regelmatig arbeidsvreugde trajecten.

Maatwerk

Een interventie van Realizing is maatwerk. Aan de hand van een voorgesprek maken we de vraag scherp, bepalen we de juiste aanpak en maken we concrete afspraken over het vervolg. De afgesproken aanpak bepaalt de rol die Realizing speelt: coach, begeleider, interim manager.
De interventie is altijd uniek; het resultaat is hetzelfde: een duurzame en positieve verandering in de organisatie, die door de medewerkers wordt gedragen.