Goede prestaties zijn beloning op zich. Met bonussen wordt intrinsieke motivatie verdrongen. Laat mensen hun werk zo organiseren dat ze goed kunnen presteren.

Als je mensen vraagt wat ze voldoening geeft in hun werk is het leveren van goede prestaties vaak één van de antwoorden. Een mooi product opleveren, een klus klaren, een klant of patiënt helpen. Dat geeft voldoening en is een beloning op zich. De meeste mensen willen graag goed presteren en zijn intrinsiek gemotiveerd.

Wat als demotiverend wordt genoemd is als het niet lukt om je werk goed te doen. Dat kan zijn door (teveel) bureaucratie, slechte informatievoorziening, slecht materiaal of gereedschap, slechte samenwerking, of te weinig tijd om het werk met aandacht te doen, zeker in persoonlijke dienstverlening zoals zorg en onderwijs. Het kunnen legio dingen zijn.

Mijn ervaring is dat als je dit soort zaken bespreekbaar maakt, mensen zelf met de oplossingen komen. Die oplossingen zijn vaak niet echt moeilijk en vragen meestal geen grote investeringen. Een open gesprek is vaak voldoende, met ruimte en tijd om te exploreren en elkaar goed te begrijpen. Facilitatie door een neutrale buitenstaander kan een goede katalysator zijn. Als de oplossingen worden ‘geimplementeerd’ geeft dit een dubbel goed effect: de prestaties gaan omhoog en de betrokkenen hebben ervaren dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen en hun situatie kunnen verbeteren.

Prestaties verbeteren en mensen zijn weer meer gemotiveerd, en dat allemaal zonder bonus of andere extrensieke stimulus. Met bonussen wordt extrensieke motivatie gestimuleerd en dat gaat ten koste van de intrinsieke motivatie. Extrensieke motivatie moet alsmaar ‘gevoed’ worden van buitenaf. Uit onderzoeken blijkt dat bonussen en salarisverhogingen maar zeer korte tijd de tevredenheid verhogen. Intrinsieke motivatie krijgt voeding uit een interne bron, en die bron is vreugde, plezier. Het laat je energie van binnenuit stromen en dat geeft iedere keer weer blijdschap en tevredenheid. Het is altijd bereikbaar en kost niets. Het levert alleen maar op.

Goede Prestaties is één van de Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde: beter presteren en meer plezier in je werk. Hans Uijen is gecertificeerd Arbeidsvreugde-coach. http://www.realizing.nl

Benieuwd naar meer ideeen om energie te laten stromen en beter te presteren?
Op 15 november 2011 is er een Masterclass Werken met meer plezier en beter presteren, met de Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde
http://events.linkedin.com/Masterclass-Werken-met-meer-plezier-en/pub/836164

Daniel Pink heeft veel onderzoek gedaan naar motivatie en gepubliceerd in zijn boek “Drive”. Op TED geeft hij een mooi betoog over motivatie:http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html