Waarom kiezen voor Realizing

Waarom is de aanpak van Realizing succesvol?

 • Een frisse blik biedt nieuw perspectief
 • Meer actieve begeleiding en co-creëren dan adviezen
 • Aan de slag, hier en nu
 • Direct de eerste resultaten zichtbaar
 • Successen geven vertrouwen en enthousiasme
 • Vertrouwen en enthousiasme leiden tot meer successen
 • Aanspreken eigen verantwoordelijkheid leidt tot meer motivatie en succes
 • Eigen capaciteit wordt groter binnen de organisatie
 • Ontwikkelen, verbeteren, presteren en leren gaan samen, in heelheid
 • Alle betrokkenen kunnen meedoen, zonder dat het traag en log wordt
 • Systemische verbeteringen, geen symptoomtherapie

De aanpak gaat uit van het vergroten van het eigen oplossende vermogen van de mensen en de organisatie. Kennis over de aanpak en filosofie worden overgedragen. Ontwikkelprocessen worden gefaciliteerd. Het succes van een dergelijk verbetertraject is evenredig met de aandacht en energie die er door de betrokkenen aan wordt besteed.
Gegarandeerd een inspirerend proces waarin mensen nieuwe en verrassende kwaliteiten bij elkaar ontdekken en waarin interactie en samenwerking effectiever en leuker worden.

Wat zijn mogelijke toepassingsgebieden en wat kan het opleveren?

Door het verbeteren van de samenwerking en het scheppen van een prettig werkklimaat zitten mensen lekkerder in hun vel. Ze doen met meer plezier hun werk en stralen dat uit. Dit vind je terug in een toename van de medewerkers- en klanttevredenheid en een afname van het ziekteverzuim.
Betrokkenheid en acceptatie van veranderingen leiden tot succesvolle fusie- en samenwerkingstrajecten. Er ontstaat een nieuwe cultuur, mensen raken betrokken, voelen verbondenheid en zijn trots op hun organisatie.

Medewerkers zijn de ogen en de oren van de organisatie. In hun dagelijkse klantcontacten zien zij waar behoefte aan is een waar kansen voor de organisatie liggen. In een innovatief klimaat ontstaan zo nieuwe ideeën die tot nieuwe toepassingen leiden.
Men leert om te gaan met product- en dienstvernieuwing en werkt aan continue kwaliteitsverbetering. De eigen, interne, innovatiekracht wordt benut.

Mensen worden zelfstandiger. De behoefte aan controle en sturing neemt af. Procedures kunnen worden teruggedrongen (minder bureaucratie) waardoor de overhead afneemt en er meer tijd en geld overblijft voor klanten.
Door het samen scheppen van een gemeenschappelijk kader ontstaat een betere onderlinge verbinding. Wederzijds begrip en waardering nemen toe, men heeft respect voor andermans meningen en overtuigingen. Men leert van elkaars inzichten en oplossingen.

Er wordt vanuit de praktijk gewerkt aan oplossingen. Het zelfstandig oplossen van problemen wordt aangemoedigd. Men leert op een andere manieren naar problemen te kijken en op nieuwe manieren tot oplossingen te komen.
De organisatie beloont initiatieven. Er heerst een organisatieklimaat waarin mensen op elkaar kunnen rekenen en elkaar aanvullen (collegialiteit).

Binnen gestelde kaders kunnen medewerkers zelf aan een gezamenlijke visie en strategie werken. Doordat de visie uit de inspiratie van de medewerkers ontstaat wordt deze breed gedragen. Doelstellingen worden sneller gehaald.

Wanneer niet kiezen voor deze aanpak:

 • Als je niet gelooft in de eigen kracht van mensen
 • Als je niet wil veranderen
 • Als de aanpak niet past binnen de stijl van management (en je deze stijl niet wil aanpassen)
 • In acute crisissituaties waar handelen geen uur kan worden uitgesteld
 • Als tevoren al vast staat wat er moet gebeuren en hoe