Wat kan Realizing voor u betekenen

Organisatie-ontwikkeling is als een trektocht

Je weet waar je heen wilt, ongeveer. Maar je weet niet precies wat je gaat tegenkomen. Hoelang je ergens bij stil wil blijven staan, omdat dat de moeite waard is. Welke uitdagingen je tegenkomt en hoe daarmee om te gaan. Daarom is een trektocht avontuurlijk, spannend, en soms moeilijk. Maar dat maakt het juist leuk!
Met voldoende basisconditie, uitrusting, zin in ontdekking, teamgeest en positieve houding kan het eigenlijk alleen maar een succes worden. Een gids die het vaker gedaan heeft kan de tocht makkelijker, leuker, interessanter en leerzamer maken. Realizing biedt die gids.

Organisatie-ontwikkeling = beter organiseren leren

Realizing helpt mensen zich samen beter te organiseren: beter samenwerken, effectief communiceren, doelen bereiken, leren en plezier hebben.
Aanleiding voor organisatieontwikkeling kan zijn het ervaren van knelpunten of de wil om ‘verder’ te komen, te ontwikkelen. Men kan denken aan strategische plannen en ontwikkeling, nieuw beleid en implementatie daarvan, cultuurverandering, en resultaatverbetering in de breedste zin: grotere tevredenheid van – en meer waarde voor medewerkers, klanten, aandeelhouders…
De scope van organisatieontwikkeling is de hele organisatie, of een substantieel deel ervan. Ook kunnen andere belanghebbenden worden betrokken zoals klanten, leveranciers, branchegenoten, buurt/gemeente, etc.

Coaching

Door middel van coaching leren mensen van hun eigen handelen en leren ze hun prestaties te verbeteren. Mensen leren om op verschillende manieren naar hun situatie te kijken, en onderzoeken verschillende manieren om met situaties om te gaan. Zo leren ze omgaan met externe obstakels en weerstand, maar ook met interne twijfels of emoties. Het gevolg is meer plezier, meer zelfvertrouwen en betere prestaties.
De rol van Realizing is mensen diepgaand maar ook pragmatisch te begeleiden, in wat hen drijft, wat hen weerhoudt, en hoe hiermee om te gaan in werk- en leefsituaties.
Coaching heeft betrekking op individuen of kleine groepen.

Tuinieren of aan knoppen draaien?

Wij zien een organisatie als een levende omgeving met mensen die denken, handelen en voelen. Wij geloven dat als je een organisatie mechanistisch benadert, mensen zich ook mechanistisch gaan gedragen. Organisatieontwikkeling kun je zien als tuinieren. Je hebt wel een idee hoe het er ongeveer uit zou kunnen zien, maar je moet toch de natuur haar werk laten doen. Er groeit van alles, en als ‘vanzelf’. Dat waar je de juiste aandacht aan geeft, groeit het best. Er is ook onkruid, en dat vergaat niet, is het gezegde. Wij geloven in groeien en schoonhouden door positieve aandacht. Rekening houden met verschillen en individuele kwaliteiten, maar ook met de seizoenen. Als de mooie, gewenste planten groeien, krijgt het onkruid geen kans, maar ook omgekeerd. En wie bepaalt wat onkruid is? Vanuit welk perspectief? Zogenaamd onkruid heeft vaak een belangrijke functie, als je die leert ontdekken.
Zo zijn er vele manieren waarop je naar organisaties kan kijken. Hoe kijken en we en wat zijn daar de gevolgen van? Welke resultaten en welk gedrag geven wij aandacht? Welke resultaten en gedrag zouden wij graag zien, en hoe kunnen we dat aandacht geven en cultiveren? Hoe willen we dat de organisatie er uit komt te zien de komende tijd? Hoe kunnen we mensen helpen om dit te realiseren? Wat is onze strategie, een gedetailleerde ‘blauwdruk’, of een globaal plan dat zichzelf gaandeweg ontvouwt, geïnspireerd door visie, geleid door principes, gebruik makend van de kwaliteiten van de mensen?